สำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำรวจความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพวิศวกร/เจ้าหน้าที่เทคนิค

โดยการเก็บข้อมูลได้จัดทำแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตหรือ online survey ขึ้นมาสำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน web-link : https://jp.surveymonkey.com/r/FMV9KSZ  โดยขอข้อมูลไม่เกินวันที่ 20 มกราคม 2560           

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณรังสินี ไชยคุณ
ผู้เก็บข้อมูลจาก Tekizaitekisho LLC
เบอร์มือถือ 081-496-7815

Facebook
Email

Other news