รมต.อุตสาหกรรม เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015

รมต.อุตสาหกรรม เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ต้อนรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโลก ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เน้นย้ำการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ตลอดจนส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) ได้ร่วมกับ Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA). ที่เป็นสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ระดับสากล ในการจัดการเสวนา OICA Round Table”The World Auto Industry: Situation and Trends in the ASEAN region and the world” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้การจัดประชุมประจำปี OICA  GENERAL ASSEMBLY 2015 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “The ASEAN Region; Its Auto Industry and Free Trade Agreements

OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Facebook
Email

Other news