สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โชว์ศักยภาพ จัดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โชว์ศักยภาพ จัดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าว การจัดงานประชุม OICA  GENERAL ASSEMBLY 2015 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมอนันตรากรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ทแอสด์สปา ซึ่งมีประเทศสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วม กว่า 24 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพเชื้อเพลิง ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้
 
โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ภาพจากซ้าย
1. นท.ณรงค์ชัย วัฒนเกษม ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
2. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
3. นางเพียงใจ แก้วสุวรรณ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
4. นายธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
5. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์
6. นางสาววราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ รองเลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
7. นางสาวฐนิดา ประพันธ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

Facebook
Email

Other news