TAIA Meets the Press

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association : TAIA) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน (TAIA Meets the Press) ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” ดังนี้

แนวโน้มตลาดยานยนต์ปี พ.ศ. 2566 เติบโตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจไทย จากนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ และได้คาดการณ์การผลิตรถยนต์ของไทยโดยรวมที่ 1.95 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์ คาดการณ์ยอดผลิตไว้ที่ 2.1 ล้านคัน ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก แต่มีเพียงการส่งออกรถจักรยานยนต์ที่ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่งผลให้การส่งออกลดลงจากปีที่แล้ว

ปัจจัยบวกในปีนี้ ได้แก่
– สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่บรรเทาลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวเต็มที่จากการเปิดประเทศ รวมถึงมาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”
– การลงทุนของภาคเอกชนที่สูงขึ้นจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
– การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ E-Commerce ที่ส่งผลดีอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของรถเพื่อการพาณิชย์

ความไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สมาคมฯ มองว่า มี 2 สาเหตุหลัก คือ
– ภายในประเทศ ได้แก่ การเมืองที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง
– ภายนอกประเทศ ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ราคาพลังงานในประเทศที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากสถานการณ์โลก และความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตของสถาบันการเงิน ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชน

สำหรับอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมียอดจดทะเบียน 35,000 – 40,000 คัน เนื่องจากมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ ทำให้มีแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาในตลาดเมืองไทยในราคาที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้

LINE ALBUM 20230330 meeting the press ๒๓๐๓๓๑ 4 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
4. ผู้บริหารสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร Bangkok Motor Show และTAJA TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ภาพบรรยากาศ: วันที่ 30 มี.ค. 66
LINE ALBUM 20230330 meeting the press ๒๓๐๓๓๑ 38 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ภาพบรรยากาศ: วันที่ 30 มี.ค. 66
Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ