งาน THPA DINNER TALK 2023

งาน THPA DINNER TALK 2023

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยนายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มรถยนต์และ EV ไทย 2567 หลังการเลือกตั้งประเทศไทยและวิกฤตการเงินโลก” ณ ห้องบอลลูม โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ และเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศร่วมเป็นวิทยากรด้วย

1 2 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ