อุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมหารือกับ ธปท.

อุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมหารือกับ ธปท.

วันที่ 17 มิถุนายน 2567: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนมุมมองอันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายทางการเงิน และนโยบายอื่นๆ

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ