เข้าพบผู้บริหาร บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

เข้าพบผู้บริหาร บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

วันที่ 12 กันยายน 2566: นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล (นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย) และนางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (Mr. Tatsuya Nozaki  ประธานกรรมการบริหาร และนายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสมาชิก

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ