การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

การลงนามในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยร่วมลงนามกับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกสมาพันธ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เอเชี่ยน (Federation of Asian Motorcycle Industries – FAMI) ในปฏิญญาประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความปลอดภัย บนท้องถนน (FAMI Road Safety Declaration)

Screen Shot 2563 08 04 at 18.55.01 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ผู้แทนประเทศสมาชิกสมาพันธ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เอเชี่ยน (Federation of Asian Motorcycle Industries – FAMI) ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทยอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ ไต้หวัน และญี่ปุ่นร่วมลงนามในปฏิญาณประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ใน การส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน (FAMI Road Safety Declaration) ในการประชุม 31st Management Committee Meeting เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมที่จัดขึ้น มีคณะผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายหลักในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และคาวาซากิ เข้าร่วมการประชุมในฐานะ สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

FAMI Road Safety Declaration เกิดขึ้นมาจากความตระหนักในหมู่สมาชิกถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการแก้ไข โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและการเติบโต ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นไปอย่างยั่งยืน

Screen Shot 2563 08 04 at 18.54.50 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ