กิจกรรมการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี 10

กิจกรรมการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี 10

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน “การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี 10″ จัดโดยกระทรวงพลังงาน

desalB10 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ