“การจัดแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาขับขี่ปลอดภัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

“การจัดแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาขับขี่ปลอดภัยระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

007 CSR1 TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

บ.ไทยฮอนด้า จำกัด.. จัดส่งเสริมทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา โดยผนึกกำลังกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สวทอ.) จัดการแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาขับขี่ปลอดภัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2567

และนับเป็นครั้งแรกที่มีการขยายความร่วมมือไปยังภาคอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ที่เป็นเยาวชน โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 727 คน จาก 216 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและความร่วมเป็นอย่างดี สำหรับเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะจะใช้การทดสอบความสามารถใน 5 สถานี ได้แก่ 1.สถานีการเบรก 2.สถานีการทรงตัวในทางแคบ 3. สถานีความคล่องตัว 4.สถานีสลาลอม และ 5.สถานีทดสอบความรู้ขับขี่ปลอดภัยและฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ APT

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ