ตลาดสินค้ายานยนต์อุปกรณ์ และส่วนประกอบในสหรัฐฯ

ตลาดสินค้ายานยนต์อุปกรณ์ และส่วนประกอบในสหรัฐฯ

ภาวะตลาด อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ ได้รับความสนใจมานานกว่า 10 ปี แต่ไม่ขยายตัวมากนัก เนื่องจาก ยังไม่ประสบปัญหาในเรื่องราคาน้ำมันถึงขั้นวิกฤติ อย่างไรก็ตาม กระแสการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศเป็นนโยบายแห่งชาติในด้านการส่งเสริมการใช้ renewable Energy และเป็นปัจจัยส่งเสริมต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐฯ ซึ่งจะกลายเป็นนวัตกรรมยานยนต์ที่ประหยัดพลังงานและปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศได้น้อย …. ดาวน์โหลดข้อมูลเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ