สรุปภาวะตลาดสินค้าอะไหล่และส่วนประกอบของเยอรมนี

สรุปภาวะตลาดสินค้าอะไหล่และส่วนประกอบของเยอรมนี

อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และส่วนประกอบของประเทศเยอรมนีจัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ในปี 2552 มีมูลค่า 263 พันล้านยูโร คิดป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ของทั้งประเทศ

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ