YAMAHA รับรางวัล

YAMAHA รับรางวัล

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้าน”ความปลอดภัยทางถนน”

image TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

นายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์และสถาบันสอนขับขี่ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล องค์กรต้นแบบด้าน “ความปลอดภัยทางถนน” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มกราคม 2567 โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้มอบรางวัล

ที่ผ่านมา บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยได้ดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การเสริมสร้างความตระหนักให้กับพนักงานภายในองค์กร และการมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลในครั้งนี้

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ