Thai suzuki จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

Thai suzuki จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

image TAIA สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

โรงเรียนสอนขับรถบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1-3 เพื่อปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างทักษะและวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.  ได้เรียนรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดการสูญเสียและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ