Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub”

Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub”

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จัดงานสัมมนายานยนต์นานาชาติ Automotive Summit 2016 “Pathway to Global Green Automotive Hub” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยียานยนต์ ความรู้ ด้านการวิจัย พัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนวทางการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ จากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรชั้นนำ ผู้นำธุรกิจ ในอุตสาหกรรมยานยนต์จากทั่วภูมิภาค ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเสริมสร้างการเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนให้แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในอนาคต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ

สำรองที่นั่งและข้อมูลเพิ่มเติม การสัมมนา Automotive Summit 2016 ได้ที่เว็บไซต์
http://www.thaiauto.or.th/2012/Automotive-Summit/2016/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-712-2414 ต่อ 6301 – 6302 หรือ อีเมล์ [email protected]

Facebook
Email

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ